top of page

Algemene Voorwaarden

 

ARTIKEL 1.

Algemeen Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen de “verkoper”, genaamd VZW Eureka Basisschool Het Groene Dal, met maatschappelijke zetel te 1560 Hoeilaart, Willem Matstraat 4 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0810.920.691. Het BTW nummer is BE 0810.920.691. En elkeen die een aankoop verricht via de website https://www.webshop-hetgroenedal.be,

hierna genoemd de “koper”.
 

ARTIKEL 2. VOORWERP

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website https://www.webshop-hetgroenedal.be. Deze voorwaarden hebben tot doel om de verkoop modaliteiten tussen VZW Eureka BS Het Groene Dal en de koper te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en bezorging. 
Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.
 

ARTIKEL 3. BESTELLING

De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen op de site. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, zo ook van de prijzen en de beschrijving van het te koop aangeboden product.
Binnen de 24 uur nadat de bestelling door VZW Eureka BS Het Groene Dal werd ontvangen, wordt u een e-mail gestuurd ter bevestiging op het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.
 

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN PRODUCTINFORMATIE

Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. VZW Eureka BS Het Groene Dal houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.
 

ARTIKEL 5. BETALING

VZW Eureka BS Het Groene Dal werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Strike. Dit betaalplatform is geïntegreerd in onze webshop. Betaling kan gebeuren via creditcard betaling (Visa of Mastercard), via Bancontact/Mister Cash.

5.1. Visa/Mastercard
Een betaling met kredietkaart (Visa of Mastercard) is kosteloos voor de klant en snel. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook snel bezorgen. De koper noteert het nummer van de Visa- of Mastercard, het controlenummer en de vervaldatum. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen, volgens de betaalwijze overeengekomen met uw bankinstelling. 

5.2. Betaling via Bancontact/Mister Cash
Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of Mister Cash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Bancontact, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening afgehaald


ARTIKEL 6. LEVERING EN VERZENDING

6.1. Levering
VZW Eureka BS Het Groene Dal tracht een zo snel mogelijke bezorging te verzekeren. In 6.2 Leveringstermijn trachten we een indicatie te geven van onze levertermijnen. Deze termijnen zijn echter indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven en maken dus geen essentiële voorwaarde uit van de verkoop. VZW Eureka BS Het Groene Dal kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om.
De Koper bezorgt aan VZW Eureka BS Het Groene Dal de levermethode.


6.2.Leveringstermijn
Zodra we jouw betaling hebben ontvangen, wordt jouw bestelling klaargemaakt. Wij proberen jouw bestelling zo snel mogelijk mee te geven aan het opgegeven kind.  VZW Eureka BS Het Groene Dal  kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies van de artikelen.


ARTIKEL 7. KLACHTEN EN RUILEN/RETOURNEREN VAN AANGEKOCHTE ARTIKELEN

7.1. Indien er iets misging bij je aankoop, verkeerde levering of om kwaliteitsredenen, dan kan je dit melden binnen de 24uur na ontvangst, schriftelijk, via secretariaat@hetgroenedal.be.

7.2. Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven in punt 7.1, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald of wordt er een alternatieve oplossing geboden.

7.3. Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Wij controleren iedere bestelling voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. contacteren!

7.5. Indien je een klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (secretariaat@hetgroenedal.be). Iedere klacht wordt serieus behandeld en we trachten samen tot een constructieve oplossing te komen.


ARTIKEL 8: BEWIJS

Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopovereenkomsten en relaties.
De geïnformatiseerde registers  in de bestanden van VZW Eureka BS Het Groene Dal worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen. 

De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek van de koper worden bekomen.
 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Bij eventuele geschillen tussen verkoper en koper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven territoriaal bevoegd. 

bottom of page